HOVEDSIDEBYREMO KULTURBYGG ASSTYRETANSATTELEIETAKEREARRANGEMENTREKLAMESKILTKONTAKTINFORMASJONLEDIGE STILLINGERVEDTEKTERLYD & SCENEByremohallen
Byremo Treningssenter
Kjøkken
Vestibyle
Garderobe og dusjfasiliteter
Brakke
Skytebane
Lei en grill


A/S BYREMO KULTURBYGG 30 ÅR

I anledning 30 års jubileet til Byremo Kulturbygg AS i år, har vi nå på tampen av jubilieumsåret fått lov til å publisere talen Steinar Fuglestveit holdt når vi markerte dette 22. juni. God lesning.

"Gratulerer med dagen og jubileet!

Dagen for opninga av Ballhallen - den 16.06.89 står som ein stor og viktig dag for samfunnet og alle oss her nord i Audnedal kommune.

Å skulle sette dei som ikkje opplevde tida frå 1986 - 1989 inn i kva det kosta av slit nå på 10 - 15 min. er ein umulig oppgave, men eg skal forsøke.

Denne permen som er full av avisutklipp, fortel vel kor stor og komplisert saka var.

Bjørnstjerne Bjørnson skreiv diktet:

"Jeg velger meg april!

I den det gamle faller,

i den det nye får feste.

DET VOLDER LITT RABALDER, 

DOG FRED ER EI DET DET BESTE,

MEN AT MAN NOGET VIL!

La meg kort si noe om bakgrunnen for hallen.

Byremo videregående skole var i 1985 etablert med første år gymnasklasse og handelsskole i Byremo ungdomsskole sine lokaler. Det var trangt om plassen der.

Mekanisk landbruksklasse hadde overtatt lokalene etter trykkeriet.

Samlet sett var det kummerlig for undervisninga og lite tilfredsstillende lokaler for kroppsøvingsfaget. Gymnastikksalen var liten og sprengt.

I oktober 85 skreiv derfor Grindheim Idrettslag et brev til kommunestyret der de sa seg villige til å utarbeide ei skisse for å dekke behovet for idrett og skole.

Formannskapet behandla brevet i november og sende det over til den kommunale idrettsnemnda.

Der sat lagtingspresident Sigurd Verdal som formann. Han uttrykte sterk støtte for tilbodet.

Konsmo I.L. gjekk derimot sterkt imot ei plassering av ein hall på Byremo.

Laget meinte hallen burde bygges i tilknytning med Sentralidrettsanlegget på Helle.

ALT LÅ NÅ TIL RETTE FOR EIN NY BYGDESTRID I AUDNEDAl!

I mars 86 annonserer Konsmo I.L. at de vil bygge garderobeanlegg på Helle stadion.

Garderobeanlegget er i virkeligheten første trinnet på bygging av ballhall i kommunen.

Blir det bygd hall der, må det likevel bygges ny og større gymsal på Byremo til skolene der.

"Dette blir en dyr affære for kommunen fordi STUI ikkje lenger gir støtte til å bygge gymnastikksalar," kunne formannen i den kommunale idrettsnemnda, Sigurd Verdal, uttale før kommunestyret tok stilling til:

Grindheim I.L. sine planar om tomta nord for Byremo ungdomsskole og hall der eller Konsmo I.L. sitt krav om ballhall lagt til Sentralanlegget på Helle.

Så gjekk det ei tid. For folk flest så det vel ut som om ting hadde roa seg og at ballhalltanken var død.

Men, - den tidligare oppnevnte prosjektgruppa til Grindheim I.L. var slettes ikkje død!

I all hemmelighet hadde gruppa kommet sammen på søndager på Byremo ungdomsskole.

Ofte i beste kjerketid, - og i dag vil eg håpe at Vår Herre og presten kan se i nåde for dette, når de ser på det som hallen har betydd for oss nå i 30 år!

Hausten 1987 var det kommunevalg. Arbeiderpartiet med ordfører K.B. Strisland sat med støtte frå Senterpartiet med et klart fleirtal som støtta Grindheim I.L.

Valget blei derfor et klart "ballhallvalg" mellom Nord og Sør i kommunen.

Konsmofraksjonen gjekk seirende ut av valget og ville overta makta frå nyttår 1988.

Nå var tida svært knapp!

Ting måtte vere vedtatt og godkjent før 31.12.87 kl 2400.

Hausten 87 måtte Sigurd så og sei heim til søndagsmøte kvar helg.

Avisoverskrifter seier vel sitt om aktiviteten:

OKTOBER 87

- Stifting av A/S Byremo Kulturbygg i Audnedal.

        " Dei folkevalde tekne på senga"

- Fylket sier JA til idrettshall.

- Åseral blir medeigar.

- Konsmo vann fyrste runde

- Høgre vippa over til NEI-sida.

- Hallkrigen trappes opp.

NOVEMBER

- Audnedal kommune inn som aksjonær i A/S B.K., men mindretallet vil anke aksjekjøpet som følge av at det ikke er 2/3 flertall for kjøpet.

- Byremohallen vakler videre

- Flere skjær i sjøen.

- Byremohallen ut på ørkenvandring.

 Anken om kjøpet av aksjer for 24.000,- ble sendt videre fra fylket til Kommunaldepartementet for uttalelse. 

- Nytt utspill fra Byremohallens motstandere: Krever alle vedtak ugyldiggjort.

- Tomtespørsmålet løst for A/S B.K.

Problemer med å få fradelt nødvendig tomteareal ble til slutt løst ved at hele kommunens arealer inntil skolene og byggefeltet ble gitt vederlagsfritt til V- A Fylkeskommune.

Dermed var "Hall - geriljaen" på Byremo over et viktig og vanskelig hinder igjen.

DESEMBER

Alt sto og falt nå egentlig med det som Kommunaldepartementet ville si om Audnedal sitt kjøp av aksjene.

FREDAG 4.12.87 med sperrefrist til kl, 11.45, kom telefaxen og nyheten:

Teksten lød kort og godt:

"Audnedal kommunes vedtak om kjøp av aksjer i A/S Byremo Kulturbygg ble fredag stadfestet av Regjeringen.

Samtidig ble anke fra kommunestyrets mindretall forkastet."

I avisen kunne en så lese: "A/S Byremo Kulturbygg stiftet. 

"7. desember - ny flaggdag for grindølene!"

Nå starta en formidabel og gedigen dugnadstid for grindølene.

Før jul 1987 lå tomta rydda og klar for maskinene.

Så starta kampen om å skaffe penger til å bygge hallen.

Vår lokale bank, Sparebanken Sør, var blitt trua om kundeboikott dersom de stilte med lån for oss.

Sørlandsbanken takka nei.

Bergen Bank ble kontakta og advart av den nye ordføreren om at kommunen ikke ville støtte opp om hallen.

Det så ut som om vi  ikkje skulle få penger til å sette i gang bygging.

Vi hadde heller ikke fått utstedt byggetillatelse mens vi satt med makta. Redningsmannen ble fylkesmann Oluf Skarpnes som tok saken i egne hender og overkjørte kommunen slik at vi fikk byggetillatelsen den 23.03.88.

Grunnarbeidene med maskiner starta opp like over påske i april 88 med masser av gitt dugnad.

Så var det Elling Eikerapen og ECO Bygg A/S som ble enda en reddende engel for oss.

De var villige til å sette i gang med bygginga selv om vi på det tidspunktet ikkje var i nærheten å ha fått garanti om lån.

En usignert kontrakt ble lagt inn i safen etter et fast håndtrykk og håp og tro på at vi skulle få til en løsning om penger.

Snakk om tillit og risiko!

Først etter godt to mndr. med bygging, fikk vi napp og tilsagn på lån fra DNB.

Vi satt da med en gjeld for utførte byggearbeider på ca 750.000,-.

Kort oppsummering  og konklusjon

Uten Byremohallen hadde vi dag ikkje hatt Byremo videregående skole her.

En formidabel dugnadsinnsats der heile gamle Grindheim Sogn står bak og har del i hallen.

Grindøler er som sauer og moskus. Når ytre farer truer står de sammen og slår ring med hodene vendt utover mot fienden.

Takk og pris for at liv ikkje gikk tapt da 3 takdragere gikk i bakken da stormen kom en kveld der det pågikk dugnad i skytehallen.

En takk til styrene etter mi tid som har vedlikeholdt og oppgradert hallen i den stand vi ser den her i dag.

Måtte hallen bli til glede og berikelse for skole og kultur i den Nye Lyngdal kommune!

Til slutt vil eg referere bladfyken Ole Aa Brattfjord sitt stykke i Lindesnes avis lørdag 17.06.89.

EI STORSTOVE FOR INDRE AGDER

Det var Audnedal-ordfører Torkel Mydland som sa dette under opninga av Byremohallen i går kveld:

- Då eg gjennom Lindesnes for fyrste gong vart kjend med idrettshall-planane her på Byremo, så skreiv avisa at det var duka for ei politisk røre av dimensjonar i Audnedal.

Der fekk avisa heilt rett. Ei skikkelig røre har det vore, og vegen fram mot hallen har vore både tung og tornefull for Steinar Fuglestveit og resten av hall-forkjemparane på Byremo. Eg er imidlertid imponert over det de har fått til her oppe, og eg er glad for at eg fekk lov til å kome med ei helsing på denne dagen, sjølv om mange av dykk truleg trykker eg for lengst har sagt mitt i denne saka.

Då takkar eg for meg her og ønsker dere lykke til vidare med drifta av hallen!

Steinar Fuglestveit"UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON+ Søknadsskjema
+ Halltimeplaner
+ Retningslinjer
+ Priser
Webredaktør: Lise Christensen - © Byremo Kulturbygg AS