Simen Almås til Byremohallen

Grindheim Bygdekvinnelag med sekretær Eva Fuglestveit i spissen har booket Simen Almås til Byremohallen slik at alle elevene på Byremo ungdomskole får høre hans foredrag "Tilbake til livet" de to siste timene fredag 31. august. Simen Almås er Utøya overlevende og har i tillegg vært ute for en alvorlig ulykke som har gitt han store brannskader.

- Vi betaler kr 10.000 for en times foredrag. Vi synes det er så viktig i dagens debatt om ungdommens utfordringer på mange områder. Det går på mobbing, psykisk helse og kroppsidealer, sier Eva Fuglestveit. - Vi fikk en forespørsel om dette foredraget " Tilbake til livet" av Simen Almås. Han har overlevd brannskade og Utøya. Kanskje kan han bidra til at vår ungdom får et bredere og større perspektiv på nettop dette å leve med mange utfordringer?, spør hun.

På websiden https://www.almasforedrag.no/ står følgende: "For Simen var livet bekymringsløst inntil den 6. august 2007. Simen, som da var 13 år, ble denne høstdagen livstruende brannskadd i en eksplosjonsulykke. Tross dårlige odds, overlevde han en omfattende brannskade. Etter mange dager i koma, våknet han opp. 13-åringen var da en person med både psykiske og store fysiske skader. Veien tilbake til hverdagen ble svært tøff.

Etter mange motbakker, begynte Simen med “riktig tankesett”. Dermed greide han å ta fatt på livet og møte de utfordringene han sto overfor.

Livet begynte å smile for Simen, men noen år senere, nærmere sagt 2011 drar Simen på en politisk sommerleir for ungdom. I dag er han en av de heldige som overlevde tragedien på Utøya. Med sin livshistorie som grunnlag, reiser han nå rundt i Norge. Med sine foredrag ønsker han å inspirer og motivere mennesker til å ta vare på øyeblikkene – og LEVE."