INVITASJON

til

VENNSKAPsTUR på SYKKEL fra LYNGDAL til BYREMO – 5 mil

i anledning Byremo Kulturbygg AS 30 års jubileum lørdag 22. juni!

Hovedruta: Når starten går kl. 11 fra torget i Lyngdal sentrum skal syklistene sykle i samlet flokk bak Dyreskuebilen til Thor Ove Ass gjennom Lyngdal sentrum og ut på fylkesvei 43 og opp til rundkjøringen på E39. Når Thor Ove Aas snur sin Dyrskue-bil i rundkjøringen og returnerer til Lyngdal, slippes alle syklistene løs. Ruta går da videre på fylkesvei 43 opp til Kvås Kirke. Der tar du til høyre og sykler opp Brattestien på fylkesvei 461 og videre ned til Konsmo. I Konsmo-krysset sykler du til venstre på fylkesvei 460 og følger denne veien helt til målpassering på nedsiden av Byremohallen. Mål markeres med målseil/målbanner. Se vedlagte kart for ruteoversikt J

Bi-ruter:

1. Kvås-Byremohallen, ca 3,2 mil. Start kl. 11:30 v/Kvås kirke.

2. Konsmo-Byremohallen, ca 1,9 mil. Start kl. 12:00 v/Spar Konsmo

Hvem er turen for: Alle i ungdomsskolealder og eldre.

Alle sykler på eget ansvar og husk å følge trafikkreglene! I nedstigningen til Konsmo på Fv 461 henstiller vi alle syklistene til å vise aktsomhet!

GOD TUR! J