Uten strøm

Fra og med onsdag 7. august kl. 07 om morgenen til og med torsdag 8 august kl. 16 om ettermiddagen vil hele bygget til Byremo Kulturbygg AS - Byremohallen være helt uten strøm på grunn av arbeid med hovedtrafoen i området.

Vi beklager den ulempe dette vil medføre for våre leietakere.

Byremo Treningssenter vil dessverre være helt i den perioden. 

Senteret vil bli rengjort tirsdag eller istedenfor onsdag den uken.